Polityka zwrotów i wysyłka zamówień

Zwroty

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U.2000 Nr 22,poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2.     Zwroty możliwe są tylko w przypadku towaru nie używanego, bez śladów użytkowania.

3.     Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres :
H.M.E. MEXEL ul. DUBIELA 1, 41-800 Zabrze

4.     Zwracany przez Klienta towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniach bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu towaru należy odesłać na adres:

HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL, ul. Dubiela 1, 41-800 Zabrze

5.     Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Gwarancje i reklamacje

1.     Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2.     Gwarancja nie obejmuje źródeł światła dostarczonego przez producenta w oprawie.

3.     Warunkiem Gwarancji i reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.

4.     Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.

5.     W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to nie możliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie produkty.

6.     Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.

Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7.     Reklamowany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji należy przesłać na adres:

Hurtownia Materiałów Elektrotechnicznych MEXEL, ul. Dubiela 1, 41-800 Zabrze. 

Pozostałe informacje

1.     Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta lub dystrybutora danego towaru.

2.     Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi, sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

3.     Prezentacja zawartości sklepu, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

4.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu.

5.     Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.

6.     Rozstrzyganiem ewentualnych sporów powstałych pomiędzy H.M.E. MEXEL a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniem właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.